Sebastian Klähn ist Rechtsschutzsekretär und EURES-Berater bei der DGB Rechtsschutz GmbH in Dresden. Er berät vertritt die polnischen und tschechischen Kolleginnen und Kollegen
Sebastian Klähn ist Rechtsschutzsekretär und EURES-Berater bei der DGB Rechtsschutz GmbH in Dresden. Er berät vertritt die polnischen und tschechischen Kolleginnen und Kollegen

Kolegyně nebyla nemocná z dobrého důvodu. Téměř dva roky pracovala ve skladu logistické společnosti. Její smlouva na dobu určitou miela brzo skončit. Zaměstnavatel dlouho nedával najevo, zda bude v pracovním poměru pokračovat, nebo jej prostě nechá skončit a ona se opět stane nezaměstnanou. Po třetí smlouvě na dobu určitou by měl být pracovní poměr změněn na pracovní poměr na dobu neurčitou – na to vkládala své naděje.

Stále smlouvy na dobu určitou

Mnoho zahraničních pracovníků v Německu tuto situaci dobře zná: jeden krátkodobý pracovní poměr následuje za druhým. Začíná šestiměsíční zkušební dobou, během níž může zaměstnavatel ukončit pracovní poměr v krátké výpovědní lhůtě a bez udání důvodu. Pokračuje to agenturami dočasného zaměstnávání, které rychle vydávají výpovědi. V neposlední řadě v sektoru nízkých mezd téměř všichni zaměstnavatelé využívají možnosti uzavřít smlouvu na dobu určitou bez objektivního důvodu, coš německé právo umožňuje až na dobu dvou let. I když se to neříká otevřeně, přeshraniční pracovníci vědí, že krátká nemocenská často rozhoduje o tom, zda zůstanou v zaměstnání nebo bez práce.

Nová judikatura 

Týden před vypršením smlouvy na dobu určitou obdržela česká kolegyně oznámení, že pracovní smlouva nebude prodloužena. Pětapadesátiletá žena pracuje v Německu již řadu let. Její zdravotní problémy souvisely také s fyzicky náročnou prací. Obava, že bude muset začít znovu od nuly, jí zabránila nahlásit se jako práce neschopná. Když už byla výpověď hotová věc, nechala si od lékaře vystavit neschopenku a informovala zaměstnavatele. Podle zákona tak měla nárok na další výplatu mzdy. Ale zaměstnavatel si to nepřál. V dopise jí sdělil, že jí za dobu pracovní neschopnosti nebude vyplácet žádnou odměnu. Odůvodnění: 5 AZR 149/21.

Jedná se o referenční číslo rozsudku Spolkového pracovního soudu, který v současné době často hraje roli v poradenství pro mobilní pracovníky. Zaměstnavatelé se na něj odvolávají, aby mohli odmítnout pokračovat ve výplatě mzdy v případě nemoci, pokud je pracovní neschopnost čerpána v souvislosti s ukončením pracovního poměru. Rozsah rozhodnutí je však omezený. Případ se týkal zaměstnance, který sám podal výpověď a předložil neschopenku, která začínala dnem výpovědi a končila přesně posledním pracovním dnem. Tuto konstelaci nelze přenést na situaci kolegyně

Odbory pomůžou

Ani kolegyně se s postupem zaměstnavatele nesmířil. Obrátila se na svůj odborový svaz ver.di a dosáhla právní ochrany. V soudním řízení pak zaměstnavatel uvedl, že o pracovní neschopnosti kolegyně již není pochyb.

Mitgliedschaft lohnt sich!

Członkostwo się opłaca!

Členství se vyplácí!

Sebastian Klähn ist Rechtsschutzsekretär und EURES-Berater bei der DGB Rechtsschutz GmbH in Dresden. Er berät die polnischen und tschechischen Kolleginnen und Kollegen in den sächsischen Betrieben und führt ihre Gerichtsverfahren vor den Arbeits- und Sozialgerichten.