Sebastian Klähn ist Rechtsschutzsekretär und EURES-Berater bei der DGB Rechtsschutz GmbH in Dresden. Er berät vertritt die polnischen und tschechischen Kolleginnen und Kollegen
Sebastian Klähn ist Rechtsschutzsekretär und EURES-Berater bei der DGB Rechtsschutz GmbH in Dresden. Er berät vertritt die polnischen und tschechischen Kolleginnen und Kollegen

Do 12 euro wzrosła dnia 1 października 2022 r.  ustawowa płaca minimalna w Niemczech. Jednocześnie do 13 euro wzrosła płaca minimalna w branży dla pracowników sprzątających budynki. Jakby przez przypadek czeska koleżanka Lena P. (imię zmienione) została we wrześniu odwiedzona przez swojego pracodawcę podczas sprzątania jednego z budynków.Lena P. miała tylko coś szybko podpisać  piórem cyfrowym/elektronicznym na tablecie, który w tym celu przyniósł jej pracodawca. Lena P. wyszła z założenia, iż nie jest to nic istotnego i złożyła podpis na tablecie.

Konsekwencje szybkiego podpisu -

Niedługo po tym P. Lena otrzymała pismo od swojego pracodawcy wraz z porozumieniem o zmianie umowy o pracę. Pod porozumieniem umieszczony był niewyraźny cyfrowy podpis Leny P.. Umowa zawierała nastepujaca wzmiankę: „Średni tygodniowy czas pracy wynosi 20,0 godzin”. Wcześniej czas pracy Leny P. wynosił 25 godzin. Był to podwójny cios ze strony pracodawcy. Z jednej strony Lena P. została zaskoczona i zostawiona w niewiedzy co do tego co w pośpiechu podpisywała. Z drugiej strony pewne było to, że zakres pracy która zostaje do wykonania  pozostaje dokładnie taki sam. Pokoje do posprzątania po zmianie umowy będą takie same jak przedtem.

Pracownica zwróciła się o pomoc prawną do Związku Zawodowego IG BAU i DGB Rechtsschutz  

Koleżanka Lena P.  zwróciła się o pomoc do Związku Zawodowego Budownictwa, Rolnictwa, Środowiska (IG BAU) i jest aktualnie  reprezentowany przez prawników związków zawodowych (DGB Rechtsschutz GmbH).

Trzeba zauważyc, iż umowa o pracę jak i ogólny układ zbiorowy pracy dotyczace sprzątania budynków przewidują, że zmiany w umowie muszą być dokonywane w formie pisemnej. Podpis piórem cyfrowym na tablecie nie spełnia tych wymagań i tym samym rezultuje to konsekwencją prawną jaką jest nieważność porozumienia. Na ten fakt zwróciliśmy uprzejmie uwagę pracodawcy Leny P. Pracodawca równie uprzejmie odpowiedział, iż z grzeczności  podwyższył godziny pracy do 25. Odcinek wypłaty za wynagrodzenie za miesiac październik zostanie jednak mimo wszystko dokładnie sprawdzony. 

Den Beitrag gibt es hier auch in Tschechisch

Den Beitrag gibt es hier auch in Deutsch

Mitgliedschaft lohnt sich!

Członkostwo się opłaca!

Členství se vyplácí!

Sebastian Klähn jest prawnikiem i konsultantem EURES w DGB Rechtsschutz GmbH w Dreźnie. Doradza polskim i czeskim członkom związków zawodowych zrzeszonym w Niemieckim Zrzeszeniu Związków Zawodowych (DGB) w Saksonii oraz prowadzi ich postępowania sądowe przed sądami pracy i spraw socjalnych. Posługuje się językiem polskim, czeskim, angielskim i francuskim.